دات وایت | DotWhite.ir - 7


دات وایت | DotWhite.ir
جزئیات انواع داده ها در سی شارپ (Decimal,bool,Char,Byte,int,double)

در این پست از دات وایت خصوصیات انواع داده ها که می توان در سی شارپ استفاده کرد مشاهده خواهید کرد از جمله این نوع داده ها Decimal , bool , Char , Byte , int , double

Decimal

نوع داده ی Decimal يك عدد اعشاري 128 بيتي با دقت بسيار بالا است. دقت آن 28 رقم اعشار است و در محاسبات مالي كه گرد كردن قابل تحمل نيست، بكار برده مي شود. اين مثال سه متد براي نوع داده decimal ارائه مي دهد.

decimal iRate = ٣٫٩٨٣٤M; // decimal requires M

iRate = decimal.Round(iRate,٢); // Returns ٣٫٩٨

decimal dividend = ٥١٢٫٠M;

decimal divisor = ٥١٫٠M;

decimal p = decimal.Parse("١٠٠٫٠٥");

// Next statement returns remainder = ٢

decimal rem = decimal.Remainder(dividend,divisor);


bool

true و false تنها مقادير ممكن يك نوع داد ه ي bool هستند. قالب بندي يك مقدار bool به يك عدد صحيح ممكن نيست. براي مثال تبديل true به 1 يا قالببندي 1 يا 0 به يك مقدار bool ممكن نيست.

bool bt = true;

string bStr = bt.ToString(); // returns "true"

bt = (bool) ١; // failsتاریخ انتشار : دوشنبه 29 آذر 1395 ساعت: 14:42 | نظرات()
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

نویسنده :

بازديد : 534

موضوع: سی شارپ , کد های مفید ,

ادامــه مطلــب
تعدادي از فضاهاي نامي (Using ها) متداول در سی شارپ - (namespace (C# Reference

در این پست از دات وایت میتوانید کاربرد تعدادي از فضاهاي نامي (Using ها متداول در سی شارپ را مشاهده نمایید

بطور مجازي همه كدهاي منبع C #با دستور System using شروع ميشوند. چون بيشتر كلاسهاي مفيد تهيه شده توسط مايكروسافت در فضاي اسمي System دربرگرفته شدهاند. اگر در فضاهاي نامي ارجاع شده با دستورات using يك نوع داده هم نام داشته باشند، شما نام كامل را براي آنها استفاده خواهيد كرد تا مطمئن شويد كامپايلر كدام نوع داده را دستيابي ميكند. براي مثال، فرض كنيد كلاسهايي بنام .دارند وجود Arshia.ProCSharp.OOP و Arshia.ProCSharp.Basic نامي فضاهاي در NamesspaceExample اگر شما يك كلاس بنام Test در فضاي نامي ProCSharp.Arshia ايجاد كنيد و يك نمونه از كلاس NameSpaceExample در اين كلاس ايجاد كنيد، بايد مشخص كنيد كه كدام يك از دو كلاس بالا را مد نظر داريد.

using Arshia.ProCSharp; 

class Test 

 { 

   public static int Main() 

     { 

         Basics.NamespaceExample nSEx = new Basics.NamespaceExample(); 

         // do something with the nSEx variable return ٠; 

     } 

 }

دستور using هيچ عمل پيوند فيزيكي بين فايلها انجام نميدهد و فضاهاي نامي معادل فايلهاي header در C++ نيستند.

 بيشتر سازمانها مدت زماني را براي توسعه يك شماي فضاي نامي صرف ميكنند تا توسعهدهندگان بتوانند به راحتي كلاسهاي مورد نياز خود را پيدا كنند و از تداخل نامي در كتابخانههاي خود جلوگيري كنند.


System : 

شامل انواع دادهي پايه است كه بوسيله همه برنامه ها استفاده ميشود. آن كلاسهاي استثناء، خصوصياتي از پيش تعريف شده، كتابخانه ي Math و كلاسهاي مديريت محيط برنامه را نيز شامل می شود.


تاریخ انتشار : یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت: 17:39 | نظرات()
برچسب ها : , , , ,

نویسنده :

بازديد : 722

موضوع: سی شارپ , کد های مفید ,

ادامــه مطلــب
تعداد صفحات : 7